Afişe şi pliante

Afise de campanieRealizarea afişelor şi pliantelor electorale nu este o simplă muncă de editare a unor texte dogmatice. Împletirea iimaginilor, a culorilor şi a mesajelor este o artă şi doar profesioniştii pot să obţine rezultate. Nu lăsa pliantele pe mâna unor începători.